skuteczne pozycjonowanie radom

W 2012 roku polski psycholog Michał

skuteczne pozycjonowanie radom
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości. Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnie określić profil osob.