Implantologia stomatologiczna - Wikipedia:

Stomatologia Chorzów Stomatologia Chorzów
Implantologia - nauka o wprowadzaniu implantów do żywego organizmu, ich interakcjach, budowie, właściwościach i warunkach niezbędnych do "przyjęcia się" wszczepu oraz przyczynach ich ewentualnego odrzucenia. Implantoprotety.

Widok do druku:

Stomatologia Chorzów